VABILO na delavnico 8. 4. 2022 ob 16.00 uri na kmetijo VOLK

V okviru prenosa znanja v prakso projekta visokodebelni pašni sadovnjaki kot nova kmetijska praksa,
vabim na delavnico VISOKODEBELNI PAŠNI SADOVNJAK,

ki bo v petek,  8. 4. 2022 s pričetkom ob 16.00 uri na Kmetiji VOLK, Suhorje 5, 6217 Vremski Britof.

Na delavnici bo predstavljeno znanje in izkušnje, ki so si ga v projekt vključene kmetije pridobile z vzpostavitvijo visokodebelnih pašnih sadovnjakov in sicer:

  • kaj je pomembno pri načrtovanju zasaditve visokodebelnega sadovnjaka,
  • predstavitev primera zasaditve sadovnjaka za pašo konj in drobnice,
  • prikaz zaščite sadnega drevja,
  • kako ustrezno oskrbujemo in vzdržujemo sadovnjak,
  • prikaz zimskega reza sadnega drevja.

Podane bodo tudi ključne informacije o projektu, partnerjih ter ciljih in rezultatih projekta.

Delavnico bosta vodila Tamara Urbančič in Janez Gačnik (Zavod Jabolko).

Dodatne informacije dobite na 031 773 474 (Alenka Volk) ali na alenkavolk@hotmail.com, obvezna je predhodna prijava na enega izmed prej navedenih kontaktov do srede 6. 4. 2022.

V preteklosti so bili visokodebelni sadovnjaki sestavni del vsake kmetije. Zasadili so jih na površinah, ki so bile manj primerne za kmetovanje, poleg sadja, pa so sadovnjaki nudili pašo in senco živalim. Z razvojem intenzivnega sadjarstva so visokodebelni sadovnjaki postali ekonomsko manj zanimivi, posledično se je zmanjšala tudi skrb za njihovo ohranjanje in obnavljanje. S projektom »Visokodebelni pašni sadovnjak kot nova kmetijska praksa« želimo partnerji projekta to prakso spet obuditi. Projektne aktivnosti so tako usmerjene v oživljanje visokodebelnih sadovnjakov in krepitev njihovih različnih funkcij. V prvi vrsti so pomembni za pašo živali (goveda, konj, drobnice, kokoši). Prispevajo pa tudi k ohranjanju biotske pestrosti, tako z zasaditvijo avtohtonih in tradicionalnih sort, kot tudi s tem, da nudijo bivališče različnim živalskim vrstam. Avtohtone in tradicionalne sorte sadnega drevja so praviloma odpornejše na podnebne spremembe, bolezni in škodljivce, s čemer se pripeva k blaženju podnebnih sprememb.