PREDSTAVITEV REZULTATOV PROJEKTA Razvoj novih praks za upravljanje gozdnih posesti in krepitev vseh njegovih funkcij.

Projekt Razvoj novih praks za upravljanje gozdnih posesti in krepitev vseh njegovih funkcij, v katerem je sodelovalo 10 partnerjev iz več regij in je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, se zaključuje. V dveletnem obdobju izvajanja projekta, ki je bil sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja so nastali rezultati, kateri so uporabni tako za lastnike manjših gozdnih posesti kot za odločevalce in strokovnjake na področju gozdarstva.

Namen projekta je bil razviti nove prakse  za izboljšanje gospodarjenja z majhnimi gozdnimi posestvi, načrtovati ukrepe za krepitev vseh funkcij gozda ter  upravljanje malih gozdnih posesti z upoštevanjem več namenskosti gozda. Namen je v celoti dosežen. Za štiri sodelujoče kmetije so na podlagi analize stanja gozdnih posesti  izdelani Načrti gozdne posesti z  opredeljeno funkcijo gozda, ki vsebujejo navodila in napotke za gospodarjenje z gozdovi. V dokumentu je poleg alternativnih možnosti  in ekonomike gospodarjenja za vsako kmetijo izdelan tudi gozdnogojitveni načrt, z opisanimi dolgoročnimi in kratkoročnimi ukrepi v gozdu in predstavlja pomembno dodano vrednost za kmetije.

Na podlagi izdelanih dokumentov so kmetije izvedle pilotni preizkus in skupaj s partnerji pripravile analizo izvedljivosti ter predloge in priporočila za izboljšanje gospodarjenja z manjšimi gozdnimi posestmi. Dokument s predlogi in priporočili je bil med drugim poslan MKGP v okviru poziva za podajanje predlogov  Operativnega programa za izvajanje nacionalnega gozdnega programa 2022-2026.

Da bi gospodarjenje z gozdovi približali lastnikom manjših gozdov in da bi v projektu pridobljeno znanje zbrali na enem mestu, je  v okviru projekta nastal poljuden priročnik namenjen predvsem malim lastnikom gozdov za lažje in bolj usmerjeno gospodarjenje z gozdovi. V njem so tako razloženi osnovni izrazi, postopki in pripomočki za učinkovito in trajnostno upravljanje z gozdom, kot so: funkcije, razvoj in nega gozda, ekološke in gojitvene značilnosti izbranih drevesnih vrst, gozdno gojitveno načrtovanje in tehnike gojenja gozdov. Pomemben del priročnika je predstavitev ZGS Pregledovalnika in krajša navodila za lastnike gozdnih posesti za uporabo podatkov iz GGN in spletnih aplikacij.

V okviru projekta je nastal tudi avdio-video posnetek (https://youtu.be/_sIV8C78lh0) z rezultati in izkušnjami sodelujočih v projektu.  Vabljeni k ogledu in uporabi dokumentov, ki so nastali v okviru projekta in so priloženi v nadaljevanju. Več o projektu https://www.stritih.com/sl/domov/projekt-brkini/

 

Priloge: