PREDSTAVITEV REZULTATOV PROJEKTA Spletni EKO vrtiček

Projekt Spletni EKO vrtiček, v katerem sodelujejo  4 partnerji (kmetija Pečar, kmetija Brhanovi, MATIXO Računalniški inženiring in svetovanje Matjaž Okretič s.p. ter Izobraževanje Tamara Urbančič s.p.) se zaključuje. Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.  V dveletnem obdobju izvajanja projekta so nastali rezultati, kateri so uporabni tako za vrtičkarje, ljubitelje zdrave lokalne  hrane kot tudi za ekološke kmetije. Rezultati projekta so predstavljeni v publikaciji, ki jo najdete na povezavi: Projekt SEV | Sadjarstvo Pečar (sadjarstvo-pecar.si)

in v video posnetku, ki si ga lahko ogledate na povezavi

https://youtu.be/TXP2fQpm4N8.

 

V okviru projekta je nastala spletna platforma www.sev.si. Sama platforma deluje tako, da omogoča tako splošni javnosti vpogled v podatke in znanje kot tudi prijavljenim uporabnikov vpogled v svoje SEV enote, komentiranje in pošiljanje sporočil med uporabniki in kmetovalcem. Platforma je bila razvita z uporabno sodobnih spletnih tehnologij in je razdeljena na tri dele.

–        Prvi del je spletna stran projekta, ki zajema ozaveščanje javnosti o ekološkem kmetovanju in prilagajanju na podnebne spremembe. Seznam rastlin prilagojenih na podnebne spremembe, ki je nastal v sklopu projekta, je bil na stran vključen v interaktivni obliko, preko katere lahko uporabnik brska po različnih kategorijah rastlin.

–        Drugi del aplikacije je t.i. “SEV Profil” v katerem se zbirajo podatki lokalnih SEV enot. Registrirani uporabniki tu pridobijo vpogled v svoje SEV enote, ki so del projekta. Glavna funkcionalnost profila je dnevni prikaz slik SEV enote ter možnost interakcije s kmetijskim gospodarstvom SEV enote.

–        Tretji del predstavlja lokalna aplikacija, ki skrbi za komunikacijo lokalnih kamer ter drugih podatkov pri SEV enotah in glavne SEV platforme.

 

Na Ekološka kmetija Brhanovi je bil uspešno izveden pilotni preizkus opisane spletne platforme in sicer je sodelovalo pet uporabnikov, ki so izbrali enega od ponujenih izborov rastlin in spremljali rast preko posnetkov kamer, ki so bile nameščene v rastlinjaku.

 

Partnerji so izdelali tudi analizo izvedljivosti uporabe spletne platforme v širšem slovenskem prostoru, opravljena je bila tudi tržna raziskava.

 

Na podlagi rezultatov pilotnega preizkusa in trženjske analize smo ugotovili, da bi z malenkostnimi izboljšavami uporabo spletne platforme lahko širili med druge ekološke kmetije (komercializirali), kjer bi uporabniki svoje enote najemali in obiskovali. Glede na zbrane podatke in izkušnje bi lahko tudi postavili okvirno ceno take storitve, da bi bil projekt SEV samooskrben in bi bil v korist vsem vpletenim.

 

Več o vseh rezultatih najdete na www.sev.si  ter www.sadjarstvo-pecar.si/projekt-sev/

Vabljeni k ogledu in uporabi spletne platforme!