Entries by

REZULTATI PROJEKTA “Pilotiramo spravilo lesa z izboljšano mobilno gozdarsko žičnico in inoviramo nov način izdelave lesenih objektov iz manj vrednega lesa«

Na pobudo Srednje gozdarske, lesarske in zdravstvene šole Postojna se je v letu 2020 začel izvajati projekt, v katerem skupno sodeluje 9 partnerjev. Zadan cilj projekta je bil razvoj oziroma izboljšava tehnologije spravila lesa z mobilno gozdarsko žičnico, ter preizkus novega načina izdelovanja malih lesenih objektov iz manjvrednega lesa na kmetijah. Projekt se po treh letih izvajanja pod […]

DIJAKI SE UČIJO GRADNJE LESENIH OBJEKTOV IN ROKOVANJA Z ŽIČNICO

Vabljeni konec tedna na informativni dan na SGLŠ Postojna! Šola poleg rednega pouka izvaja še celo vrsto zanimivih projektov preko katerih dijaki dobijo dodatna, nova in inovativna znanja. Letos se zaključuje projekt Pilotiramo spravilo lesa z izboljšano mobilno gozdarsko žičnico in inoviramo nov način izdelave lesenih objektov iz manjvrednega lesa. V okviru projekta so med […]

PREDSTAVITEV REZULTATOV PROJEKTA Spletni EKO vrtiček

Projekt Spletni EKO vrtiček, v katerem sodelujejo  4 partnerji (kmetija Pečar, kmetija Brhanovi, MATIXO Računalniški inženiring in svetovanje Matjaž Okretič s.p. ter Izobraževanje Tamara Urbančič s.p.) se zaključuje. Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.  V dveletnem obdobju izvajanja projekta so nastali rezultati, kateri so […]

PREDSTAVITEV REZULTATOV PROJEKTA Visokodebelni pašni sadovnjak kot nova kmetijska praksa

Projekt Visokodebelni pašni sadovnjak, v katerem sodeluje 6  partnerjev (Izobraževanje Tamara Urbančič s.p. , Zavod Jabolko iz Semiča, kmetija Volk iz Suhorja,  kmetija Pečar iz Prešnice, kmetija Slavec iz Knežaka in kmetija Jernejevi iz Slavinj) se zaključuje. V dveletnem obdobju izvajanja projekta so nastali rezultati, kateri so uporabni tako za manjše kmetije kot kmetije z […]

PREDSTAVITEV REZULTATOV PROJEKTA Razvoj novih praks za upravljanje gozdnih posesti in krepitev vseh njegovih funkcij.

Projekt Razvoj novih praks za upravljanje gozdnih posesti in krepitev vseh njegovih funkcij, v katerem je sodelovalo 10 partnerjev iz več regij in je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, se zaključuje. V dveletnem obdobju izvajanja projekta, ki je bil sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja so nastali rezultati, kateri so […]

VABILO na delavnico 8. 4. 2022 ob 16.00 uri na kmetijo VOLK

V okviru prenosa znanja v prakso projekta visokodebelni pašni sadovnjaki kot nova kmetijska praksa, vabim na delavnico VISOKODEBELNI PAŠNI SADOVNJAK, ki bo v petek,  8. 4. 2022 s pričetkom ob 16.00 uri na Kmetiji VOLK, Suhorje 5, 6217 Vremski Britof. Na delavnici bo predstavljeno znanje in izkušnje, ki so si ga v projekt vključene kmetije […]

VABILO na delavnico 5.3.2022 v Slavinje 13A s pričetkom ob 10.00 uri.

V okviru prenosa znanja v prakso projekta Visokodebelni pašni sadovnjaki kot nova kmetijska praksa, vabi Izobraževanje, Tamara Urbančič s.p. na delavnico, ki se bo odvijala na kmetiji Jernejevi in na kateri bo predstavljeno znanje in izkušnje, ki so si ga v projekt vključene kmetije pridobile z vzpostavitvijo visokodebelnih pašnih sadovnjakov in sicer: kaj je pomembno […]