PREDSTAVITEV REZULTATOV PROJEKTA Razvoj novih praks za upravljanje gozdnih posesti in krepitev vseh njegovih funkcij.

Projekt Razvoj novih praks za upravljanje gozdnih posesti in krepitev vseh njegovih funkcij, v katerem je sodelovalo 10 partnerjev iz več regij in je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, se zaključuje. V dveletnem obdobju izvajanja projekta, ki je bil sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja so nastali rezultati, kateri so uporabni tako za lastnike manjših gozdnih posesti kot za odločevalce in strokovnjake na področju gozdarstva.

Namen projekta je bil razviti nove prakse  za izboljšanje gospodarjenja z majhnimi gozdnimi posestvi, načrtovati ukrepe za krepitev vseh funkcij gozda ter  upravljanje malih gozdnih posesti z upoštevanjem več namenskosti gozda. Namen je v celoti dosežen. Za štiri sodelujoče kmetije so na podlagi analize stanja gozdnih posesti  izdelani Načrti gozdne posesti z  opredeljeno funkcijo gozda, ki vsebujejo navodila in napotke za gospodarjenje z gozdovi. V dokumentu je poleg alternativnih možnosti  in ekonomike gospodarjenja za vsako kmetijo izdelan tudi gozdnogojitveni načrt, z opisanimi dolgoročnimi in kratkoročnimi ukrepi v gozdu in predstavlja pomembno dodano vrednost za kmetije.

Na podlagi izdelanih dokumentov so kmetije izvedle pilotni preizkus in skupaj s partnerji pripravile analizo izvedljivosti ter predloge in priporočila za izboljšanje gospodarjenja z manjšimi gozdnimi posestmi. Dokument s predlogi in priporočili je bil med drugim poslan MKGP v okviru poziva za podajanje predlogov  Operativnega programa za izvajanje nacionalnega gozdnega programa 2022-2026.

Da bi gospodarjenje z gozdovi približali lastnikom manjših gozdov in da bi v projektu pridobljeno znanje zbrali na enem mestu, je  v okviru projekta nastal poljuden priročnik namenjen predvsem malim lastnikom gozdov za lažje in bolj usmerjeno gospodarjenje z gozdovi. V njem so tako razloženi osnovni izrazi, postopki in pripomočki za učinkovito in trajnostno upravljanje z gozdom, kot so: funkcije, razvoj in nega gozda, ekološke in gojitvene značilnosti izbranih drevesnih vrst, gozdno gojitveno načrtovanje in tehnike gojenja gozdov. Pomemben del priročnika je predstavitev ZGS Pregledovalnika in krajša navodila za lastnike gozdnih posesti za uporabo podatkov iz GGN in spletnih aplikacij.

V okviru projekta je nastal tudi avdio-video posnetek (https://youtu.be/_sIV8C78lh0) z rezultati in izkušnjami sodelujočih v projektu.  Vabljeni k ogledu in uporabi dokumentov, ki so nastali v okviru projekta in so priloženi v nadaljevanju. Več o projektu https://www.stritih.com/sl/domov/projekt-brkini/

 

Priloge:

VABILO na delavnico 8. 4. 2022 ob 16.00 uri na kmetijo VOLK

V okviru prenosa znanja v prakso projekta visokodebelni pašni sadovnjaki kot nova kmetijska praksa,
vabim na delavnico VISOKODEBELNI PAŠNI SADOVNJAK,

ki bo v petek,  8. 4. 2022 s pričetkom ob 16.00 uri na Kmetiji VOLK, Suhorje 5, 6217 Vremski Britof.

Na delavnici bo predstavljeno znanje in izkušnje, ki so si ga v projekt vključene kmetije pridobile z vzpostavitvijo visokodebelnih pašnih sadovnjakov in sicer:

  • kaj je pomembno pri načrtovanju zasaditve visokodebelnega sadovnjaka,
  • predstavitev primera zasaditve sadovnjaka za pašo konj in drobnice,
  • prikaz zaščite sadnega drevja,
  • kako ustrezno oskrbujemo in vzdržujemo sadovnjak,
  • prikaz zimskega reza sadnega drevja.

Podane bodo tudi ključne informacije o projektu, partnerjih ter ciljih in rezultatih projekta.

Delavnico bosta vodila Tamara Urbančič in Janez Gačnik (Zavod Jabolko).

Dodatne informacije dobite na 031 773 474 (Alenka Volk) ali na alenkavolk@hotmail.com, obvezna je predhodna prijava na enega izmed prej navedenih kontaktov do srede 6. 4. 2022.

V preteklosti so bili visokodebelni sadovnjaki sestavni del vsake kmetije. Zasadili so jih na površinah, ki so bile manj primerne za kmetovanje, poleg sadja, pa so sadovnjaki nudili pašo in senco živalim. Z razvojem intenzivnega sadjarstva so visokodebelni sadovnjaki postali ekonomsko manj zanimivi, posledično se je zmanjšala tudi skrb za njihovo ohranjanje in obnavljanje. S projektom »Visokodebelni pašni sadovnjak kot nova kmetijska praksa« želimo partnerji projekta to prakso spet obuditi. Projektne aktivnosti so tako usmerjene v oživljanje visokodebelnih sadovnjakov in krepitev njihovih različnih funkcij. V prvi vrsti so pomembni za pašo živali (goveda, konj, drobnice, kokoši). Prispevajo pa tudi k ohranjanju biotske pestrosti, tako z zasaditvijo avtohtonih in tradicionalnih sort, kot tudi s tem, da nudijo bivališče različnim živalskim vrstam. Avtohtone in tradicionalne sorte sadnega drevja so praviloma odpornejše na podnebne spremembe, bolezni in škodljivce, s čemer se pripeva k blaženju podnebnih sprememb.

VABILO na delavnico 5.3.2022 v Slavinje 13A s pričetkom ob 10.00 uri.

V okviru prenosa znanja v prakso projekta Visokodebelni pašni sadovnjaki kot nova kmetijska praksa, vabi Izobraževanje, Tamara Urbančič s.p. na delavnico, ki se bo odvijala na kmetiji Jernejevi in na kateri bo predstavljeno znanje in izkušnje, ki so si ga v projekt vključene kmetije pridobile z vzpostavitvijo visokodebelnih pašnih sadovnjakov in sicer:

  • kaj je pomembno pri načrtovanju zasaditve visokodebelnega sadovnjaka,
  • kako pripravimo načrt zasaditve,
  • predstavitev primera zasaditve sadovnjaka za pašo kokoši,
  • kako ustrezno oskrbujemo in vzdržujemo sadovnjak,
  • prikaz zimskega reza sadnega drevja.

Podane bodo tudi ključne informacije o projektu, partnerjih ter ciljih in rezultatih projekta.

Delavnico bosta vodila Tamara Urbančič in Janez Gačnik (Zavod Jabolko).

Dodatne informacije dobite na 031 781 199 (Zdenka Žakelj) ali na zakeljzdenka@gmail.com. Zaželena je predhodna prijava na enega od navedenih kontaktov.

Vabljeni!

V preteklosti so bili visokodebelni sadovnjaki sestavni del vsake kmetije. Zasadili so jih na površinah, ki so bile manj primerne za kmetovanje, poleg sadja, pa so sadovnjaki nudili pašo in senco živalim. Z razvojem intenzivnega sadjarstva so visokodebelni sadovnjaki postali ekonomsko manj zanimivi, posledično se je zmanjšala tudi skrb za njihovo ohranjanje in obnavljanje. S projektom »Visokodebelni pašni sadovnjak kot nova kmetijska praksa« želimo partnerji projekta to prakso spet obuditi. Projektne aktivnosti so tako usmerjene v oživljanje visokodebelnih sadovnjakov in krepitev njihovih različnih funkcij. V prvi vrsti so pomembni za pašo živali (goveda, ovc, koz, kokoši …). Prispevajo pa tudi k ohranjanju biotske pestrosti, tako z zasaditvijo avtohtonih in tradicionalnih sort, kot tudi s tem, da nudijo bivališče različnim živalskim vrstam. Avtohtone in tradicionalne sorte sadnega drevja so praviloma odpornejše na podnebne spremembe, bolezni in škodljivce, s čemer se pripeva k blaženju podnebnih sprememb.

“Kmetija zaživi!”

Danes, 27.5.2021, sem na povabilo vrtca Pivka v okviru projekta “Kmetija zaživi!” pokazala vrtčevskim otrokom, kako se posadi jagode.

Skupaj smo posadili tri gredice jagod ter jih obdali s slamo. Pri delu smo vsi uživali, tudi jaz, zato bodo jagode prav gotovo odlično obrodile!