Pilotiramo spravilo lesa z izboljšano mobilno gozdarsko žičnico in inoviramo nov način izdelave lesenih objektov iz manj vrednega lesa

Namen projekta je izboljšanje gospodarjenja z gozdovi v času podnebnih sprememb s poudarkom na žičnem spravilu s postavitvijo mobilnih gozdarskih žičnic na težje dostopnem terenu ter‍ inovativni način uporabe manj kakovostnega lesa za gradnjo malih lesenih objektov, ki hkrati omogoča manj kvalitetnemu lese dodati višjo vrednost.

Cilji projekta: razvoj oziroma izboljšava tehnologije spravila lesa z mobilno gozdarsko žičnico, razvoj novega načina izdelovanja malih  lesenih objektov, prenos znanja v prakso, razširjanje rezultatov projekta.

Partnerji projekta: Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna – vodilni partner, Izidor Černigoj, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Kmetija Podobnik, turizem in gostinstvo, Marjan Podobnik, s.p., Bojan Majdič, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Kmetija Vok, Melita Stegel – nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Izobraževanje Tamara Urbančič, s.p., Gozdarski inštitut Slovenije, Medivar, Bogdan Plesničas s. p.

Projekt je sofinanciran s strani republike Slovenije in Evropske Unije iz kmetijskega sklada za razvoj podeželja (3. JR za podukrep 16.2.

Vrednost sofinanciranja znaša 74.661,62 €, od tega je delež sofinaciranja za SGLŠ do največ 49.411,55 €.

UKREP: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja

PODUKREP 16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij na področju gozdarstva.

REZULTATI PROJEKTA:

Tekom projekta so nastali rezultati:

  • uspešno izveden preizkus mobilne gozdarske žičnice na dveh lokacijah
  • usposobljenih 10 oseb za delo z mobilno gozdarsko žičnico
  • usposobljenih 10 oseb za izgradnjo malih lesenih objektov
  • izdelani trije izobraževalni filmi objavljeni na šolskem YT kanalu: SGLŠ Postojna – YouTube
  • posneta in predvajana dva prispevka za Oddajo Ljudje in zemlja dne:

10.10.2021: TV – RTV SLO

17.8.2022: Izdelava objektov iz manj vrednega lesa (rtvslo.si)

–     prispevek na radiu SLO1: Oddaja Od setve do žetve  Prvi • Od setve do žetve • Koščičarjev na Primorskem bo malo (rtvslo.si)

– izdelanih 5 malih lesenih objektov iz manjvrednega lesa:

REZULTATI PROJEKTA “Pilotiramo spravilo lesa z izboljšano mobilno gozdarsko žičnico in inoviramo nov način izdelave lesenih objektov iz manj vrednega lesa« – Izobraževanje (tamarakmetijski.si)