SEV – Spletni Eko Vrtiček

PARTNERJI:

 • Kmetija Pečar (Boštjan Pečar – kmetijsko gospodarstvo)
 • Izobraževanje Tamara Urbančič s.p.
 • MATIXO, Računalniški inženiring in svetovanje, Matjaž Okretič s.p.
 • Ekološka kmetija Brhanovi (Bogdan Drožina – kmetijsko gospodarstvo)

TRAJANJE: 30.11. 2020 – 30.11. 2022
VREDNOST projekta: 50.052,24 EUR in višina sofinanciranja: 44.997,01 €

Projekt je sofinanciran s strani Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.

PRP 2014 – 2020; Ukrep M16 – Sodelovanja;
4. Javni razpis za podukrep M16.5 – Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam

POVZETEK:

Podnebne spremembe neposredno vplivajo na način kmetovanja. Kmetijska gospodarstva morajo prevzeti in implementirati nove metodologije, ki jih ponujajo strokovnjaki na področju okoljskih in naravovarstvenih vsebin. Poleg tega je o podnebnih spremembah in njihovem vplivu na kmetijske prakse pomembno ozaveščati tudi splošno javnost, ki včasih zanemari izvor pridelkov, ki jih uporablja v svojem vsakdanu, s poudarkom na ekološki pridelavi. Spletni EKO Vrtiček (SEV) je ekološka platforma, ki bo zožila razkorak med splošno javnostjo in ekološkimi kmetijskimi gospodarstvi ter sodobnimi praksami na področju prilagajanja podnebnim spremembam.

Osnovna enota SEV aplikacije (v nadaljevanju SEV enota) bo kmetijska površina namenjena za zasaditev kultur. Z registracijo v SEV portal uporabnik pridobi neposredno možnost rezervacije dela obdelovalne površine, ki je namenjena za spletni ekološki vrtiček. Iz seznama sadik in semen s podrobnimi opisi, ki jih bo definiral svetovalec z izkušnjami na področju prilagajanja podnebnim spremembam v kmetijstvu, bo uporabnik lahko izbral svoj nabor sadik in semen, ki bodo na rezerviranem delu SEV enote posajene. Aplikacija bo uporabnika obveščala o novostih in postopkih na SEV enoti. Uporabnik bo dobil informacije o sajenju, namakanju, obdelovanju in ostalih procesih, ki bodo del kmetijskega režima na SEV enoti. Najmanj enkrat tedensko (odvisno od dostopnosti omrežja) bo uporabnik dobil vpogled v fotografijo zajeto na območju SEV enote ter ostale podatke, ki bodo na enoti na voljo (vremenska postaja). Z rezervacijo območja na SEV enoti bo uporabnik dobil tudi možnost osebne udeležbe pri urejanju in obdelovanju SEV enote. Poleg tega bodo ekološka kmetijska gospodarstva, ki bodo vključena v SEV aplikacijo, svojo ponudbo predstavila uporabnikom ob njihovem obisku SEV enote, kar bo posledično povečalo njihovo konkurenčnost na trgu.

Trajanje projekta je dve leti. Prvo leto projekta bo namenjeno analizi možnosti aplikacije, tako spletne kot tudi lokalne, ter izbiri tehnološko ustrezne rešitve za praktični preizkus. V prvem letu bo definiran tudi izbor kultur, ki ustreza tematiki prilagajanja na podnebne spremembe. Ta izbor, ki bo vseboval tudi opise in obrazložitve, bo umeščen na spletni portal, ki bo del SEV projekta. Celoten spletni portal bo zaživel skupaj z lokalno aplikacijo v drugem letu, ko se bo začel praktični preizkus.

Tematika projekta:
Povezovanje razvojnih odločitev na kmetiji z naravovarstvenimi in okoljskimi vsebinami

SPLOŠEN CILJ:
Splošni cilj projekta je vpeljava inovativnih aktivnosti povezanih s prilagajanjem na podnebne spremembe, povečanje tržne konkurenčnosti, dodane vrednosti ter prepoznavnosti ekoloških kmetijskih gospodarstev s pomočjo SEV platforme (Spletni EKO Vrtiček). Ta bo združila ekološka kmetijska gospodarstva in splošno javnost preko platforme ter tako promovirala ekološko kmetovanje in ekološke pridelke. SEV platforma bo splošni javnosti predstavila postopke pridelave v katere se bodo uporabniki lahko vključili v smislu izbire zemlje, sadik in načina obdelovanja SEV enote.

PRIČAKOVANI in IZVEDENI KLJUČNI REZULTATI:

 • SEV platforma; Lokalna aplikacija, ki bo služila kot nadzorni sistem nad SEV enoto.
 • SEV platforma; Spletni portal, ki bo povezal ekološka kmetijska gospodarstva z zunanjimi uporabniki ter splošno javnostjo.
 • Sodelovanje ekoloških kmetijskih gospodarstev, splošne javnosti in izobraževanje splošne javnosti
 • Razširjanje prenosa znanja in razširjanje rezultatov projekta
 • Možnost nadgraditve platforme na kmetijske panoge kot so živinoreja in sadjarstvo
 • Izdelana publikacija-SEV-splet končna
 • izdelan avdiovideo posnetek