Ureditev kmetije, razvoj novih programov in odprtje dopolnilne dejavnosti

Partnerji:
Gregor Slavec, nosilec projekta,
Vrtec Pivka
Izobraževanje Tamara Ubančič s.p.,
Dom starejših občanov Ilirska Bistrica
Najraje moje, izobraževanje Andreja PREMRL s.p.

Opis:
Gregor Slavec je mlad prevzemnik kmetije, ki redi govedo, osle, koze, je čebelar in ima nasad jagodičevja.  Z ekološkim kmetovanjem bi rad ožaveščal širšo okolico o pomenu trajnostno naravnanega kmetovanja ter o pomenu ohranjanja in varovanja okolja v katerem živimo. Skupaj smo se povezali z namenom razvijanja dopolnilne dejavnosti. S pridobljenimi sredstvi bomo kupili zaščitna sredstva ter orodje in opremo, ki jo bodo otroci pri obiskovanju kmetije uporabljali ter električni prekopalnik, ki nam bo služil za obdelavo vrta pri vrtcu. V sklopu našega sodelovanja bomo snovali didaktična izhodišča za gostujoče skupine (vrtčevski in osnovnošolski otroci, starejši, invalidi in družine).  Na kmetiji je že urejen senik, ki je primeren za prenočitev večje skupine obiskovalcev. Z na novo pridobljenimi sredstvi pa namerava urediti čebelnjak in premični kokošnjak. Skupaj z ostalimi deležniki bomo večkrat obiskali kmetijo in razvijali inovativne pristope didaktične kmetije ter medgeneracijsko sodelovanje in učenje.

Cilji operacije:

  • odprtje dopolnilne dejavnosti,
  • zaposlitev za čas trajanja operacije – spremljevalec vrtčevskih otrok,
  • nadgradnja infrastrukture kmetije (čebelnjak, kokošnjak) in nakup zaščitne opreme in orodja,
  • razvoj didaktičnih programov za različne skupine obiskovalcev,
  • sprejemanje različnih skupin obiskovalcev z namenom razvoja didaktične kmetije iz treh občin LAS,
  • podlaga za nadgradnjo v socialno podjetje.

Čas trajanja operacije: od 1. 1. 2019 do 30. 3. 2021

Znesek sofinanciranja iz EKSRP: 49.990,13 €